යෝෂිත රාජපක්ෂ අගමැති කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා තනතුරට

Saturday, 17 October 2020 - 10:46


අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා ලෙස හිටුප නාවික හමුදා සාමාජික යෝෂිත රාජපක්ෂ පත් කර තිබේ. මේ අතර  ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලයෙන් ඒ සඳහා පැසසුම් එක්කොට තිබීම විශේෂත්වයකි.

ඒ අනුව යෝෂිත රාජපක්ෂ පසුගිය සඳුදා (13) මෙලෙස අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ සේවක මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා ලෙස පත් කර ඇත.

මේ අතර කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානියාගේ තනතුර සහයක ලේකම්වරයෙකුගේ තනතුරකට සමාන තනතුරකට ශ්‍රේණීගත කිරීමේ දි අවම කර ඇති බව ද අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාල පවසයි.

32


මේ දිනවල සිදුකෙරෙන ඉලක්කගත YouTube අන්තර්ගත නිසා...
Thursday, 29 October 2020 - 12:38

මේ දිනවල  YouTube  ජාලය ඔස්සේ කුඩා ළමුන් ඉලක්ක ...Read More

ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවටත් කොරෝනා රිංගයි.
Thursday, 29 October 2020 - 12:30

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාල කා...Read More

මෙරට කොරෝනා මරණ අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහල යනු ඇත - GMOA.
Thursday, 29 October 2020 - 12:28

මෙරට කොරෝනා හා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම යම්කිසි ...Read More