ජෝෂුවා චෙප්ටෙගායිගෙන් මීටර් 10,000 පිරිමි ධාවන ඉසව්වේදී නව ලෝක වාර්තාවක්

Wednesday, 14 October 2020 - 12:07

උගන්ඩාවේ ජෝෂුවා චෙප්ටෙගායි මීටර් 10,000 පිරිමි ධාවන ඉසව්වේ ලෝක වාර්තාව හිමි කර ගත්‌තේ ය.

මීටර් 5000 කාන්තා ඉසව්වේ ලෝක වාර්තාව හිමි කර ගත්තේ, ඉතියෝපියාවේ ලෙටසෙන්බෙට් ගීඩේ ය.

ඔවුන් මෙම ලෝක වාර්තා පිහිටු වූයේ, ස්පාඤ්ඤයේ වැලෙන්සියාහි පැවැති මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියකදී ය.

ජෝෂුවා චෙප්ටෙගායි මීටර් 10, 000 පිරිමි ඉසව්වේ ලෝක වාර්තාව පිහිටු වූයේ මිනිත්තු 26 යි තත්පර 11 යි දශම 0 යි 0 ක කාලයක් සටහන් කරමින් ය.

24 හැවිරිදි ඔහු මෙලෙස බිඳ දැමුවේ වසර 15 ක් පැරණි වාර්තාවකි.

මීට පෙර 2005 වසරේදී එහි වාර්තාව පිහිටුවා තිබුණේ ඉතියෝපියාවේ කෙනෙනීසා බකලේ ය.

ජෝෂුවා චෙප්ටෙගායි මාස 10 ක් ඇතුළත බිඳ දැමූ සිව් වැනි ලෝක වාර්තාව මෙය වේ.

ජොෂුවා මීටර් 5000 පිරිමි ඉසව්වේ ලෝක වාර්තාවට ද හිමිකම් කියනු ලැබේ.

මීටර් 5000 කාන්තා ඉසව්වේ ලෝක වාර්තාව හිමි කරගත් ඉතියෝපියාවේ ලෙටසෙන්බෙට් ගීඩේ සටහන් කළ කාලය මිනිත්තු 14 යි තත්පර 6 යි දශම 6 යි 2 කි.

22 හැවිරිදි ගීඩේ මෙලෙස බිඳ දැමුවේ වසර 12 ක් පැරණි වාර්තාවකි.

මීට පෙර 2008 වසරේදී මෙහි වාර්තාව පිහිටුවූයේ ඉතියෝපියාවේ තිරුනේෂ් ඩිබාබා ය.

46


මෝටර් රථ බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් ඩමස්කස්හි ආධ්‍...
Thursday, 29 October 2020 - 12:37

සිරියාවේ ඩමස්කස් නුවර භාර ප්‍රමුඛ පෙළේ ආධ්‍...Read More

සඳ මතුපිට ජලය ඇති බවට නාසා ආයතනය සොයාගනී.
Wednesday, 28 October 2020 - 14:46

සඳ මත ජලය ඇති බවට නසා ආයතනය ප්‍රකාශයට පත්කර ත...Read More

සිය නිෂ්පාදන වර්ජනයෙන් දැඩි බලපෑමකට ලක්ව ඇත...
Wednesday, 28 October 2020 - 14:38

සිය නිෂ්පාදන වාර්ජනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අත...Read More