ඉඩම් ඔප්පු සහ පත් ඉරු ඔන්ලයින් ක්‍රමයට

Thursday, 16 December 2021 - 11:13

අද සිට ඉඩම් ඔප්පු සහ පත් ඉරු පිටපත් මාර්ගගත හෙවත් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ලබා ගැනීමට අවස්ථාව රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයා විසින් ඊට අවශ්‍ය අවසරය අද (16/12/2021) දින ලබා දී තිබෙනවා.
177


වැල්වැටිතුරෙයි,සින්නමලෙයි වෙරළට තවත් මිනිස...
Thursday, 16 December 2021 - 11:28

මිනිස් අස්ථි කොටස් කිහිපයක් යාපනය,වැල්වැටි...Read More

ආසියාවේ රැජිණට, ලෝක බලවතුන් අතර තරගයක්.
Thursday, 16 December 2021 - 10:51

ආසියාවේ රැජින හෙවත් ක්වීන් ඔෆ් ඒෂියා නමින් හ...Read More

පරිභෝජනයට නුසුදුසු සීනි තොගයක් දඹුල්ල ආර්ථ...
Tuesday, 14 December 2021 - 14:45

කල්ඉකුත් වු සීනි තොගයක් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍ය...Read More

Login
x
Username
Password
You are not a member?
Registration
x
Already member?
Name :    
Mobile :
Username :    
#######
Already member?