යුරෝපා සංගමයේ ජනතාවට තෙවැනි මාත්‍රාවක්

Wednesday, 27 October 2021 - 11:25

මොඩර්නා එන්නත ලබාගෙන මාස 6ක් ගතවූ අයට තුන්වැනි මාත්‍රාවක් ලබාදීම සුදුසු බවට යුරෝපා සංගමයේ ඖෂධ පාලනාධිකාරිය නිර්දේශ කර තිබේ. ඒ වයස අවුරුදු 18 ඉක්මවා මොඩර්නා එන්නත ලබාගෙන ඇති පිරිස සඳහාය. යුරෝපා සංගමය තුළ තුන්වන මාත්‍රාවක් ලබාදීම සඳහා අනුමැතිය හිමිවූ දෙවන එන්නත මෙය විය.

13


ඇමරිකාව වසරකට ප්ලාස්ටික් ටොන් මිලියන 42ක් පර...
Friday, 03 December 2021 - 11:00

වසරකට වැඩිම ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණයක් පරිසරයට ...Read More

ඕමික්‍රෝන් හේතුවෙන් දකුණු අප්‍රිකාවේ කොරෝන...
Friday, 03 December 2021 - 10:38

ඕමික්‍රෝන් නව  කොරෝන ප්‍රභේදය හේතුවෙන් දක...Read More

තුර්කියේ ටොනේඩෝ තත්වයෙන් 4ක් මිය යයි. .
Wednesday, 01 December 2021 - 11:56

තුර්කියේ බටහිර වෙරළ ප්‍රාන්තයට ඇති වූ ටොනේඩ...Read More