විශ්වවිද්‍යාල වීවෘත කිරීම පිලිබඳ තීරණයක්

Tuesday, 26 October 2021 - 10:18

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ වලට යටත්ව අද සිට ඕනෑම දිනයක විශ්වවිද්‍යාල නැවත වීවෘත කිරීමට උපකුලපතිවරුන්ට අවසර දී තිබෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සබපතිවරයා නිකුත්කළ නිවේදනයක සඳහන් කරමින් ඒ බව ප්‍රකාශ කලා. 
25


ජනපති, අද අබුඩාබි බලා පිටත්වෙයි.
Friday, 03 December 2021 - 10:20

05 වන ඉන්දීය සාගර සමුළුවට සහභාගිවීම සදහා ජනාධ...Read More

ගෑස් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හි...
Friday, 03 December 2021 - 10:15

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම LP ගෑස් වෙළඳපොළට නිකුත් කි...Read More

අවම බස් ගාස්තු රුපියල් විස්සක් වෙයි.
Friday, 03 December 2021 - 10:11

පෞද්ගලික බස්රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති, ගැම...Read More