වාහන ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහබැංකුවේ අවධානය

Friday, 15 October 2021 - 10:45

යළි රටට වාහන ආනයනය කිරීමට ඇති හැකියාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව රජය වෙත දැනුම් දීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පැවසුවේ ඊට අදාළ බදු සහ අනෙකුත් ගෙවීම් විදේශ විනිමය හරහා සිදුකිරීම පිළිබඳව යෝජනාවක් මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රජයට ලිඛිතව දැනුම්දෙනු ඇති බවයි. මහ බැංකුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී අධිපතිවරයා මේ බව අනාවරණය කළේ වාහන ආනයනයේ දී බදු ඇතුළු අනෙකුත් ගෙවීම් විදේශ විනිමයෙන් ගෙවීම සඳහා යම් සාකච්ඡාවක් පවතින්නේද යන්න කළ ප්‍රශ්න කිරීම් වලට පිළිතුරු දෙමිනි.
 මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය හා මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය රැකගැනීම මහ බැංකුව එක් කාර්යාභාරයක් වන අතර එහිදී යම් භාණ්ඩයක හෝ භාණ්ඩ කළඹක මිල වැඩිවෙන තත්ත්වයක් තිබෙනවා නම් ඒ ගැන ඔවුන් කල්පනාකාරී වන බව ඔහු පවසනවා.
23


මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ වෙනසක් නැහැ – මහ බැංකුව.
Thursday, 25 November 2021 - 10:48

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, ඊයේ (2021 නො...Read More

උද්ධමනය ඉහළට.
Tuesday, 23 November 2021 - 11:11

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (ජා.පා.මි.ද., 2013=100...Read More

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේද...
Monday, 22 November 2021 - 11:20

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ක්‍රියාත්මක සියලු ක...Read More