කොවිඩ් ආසාදනයෙන් පසුව ඇතිවන ගඳ සුවඳ නොදැනීම පාලනයට ප්‍රතිකාරයක්

Thursday, 14 October 2021 - 11:20

කොවිඩ් ආසාදනයෙන් පසු ඇති වන දීර්ඝකාලීන ගඳ සුවඳ නොදැනීමේ රෝග ලක්ෂණය පාලනය කිරීම සඳහා විටමින් A භාවිත කළ හැකි බව එක්සත් රාජධානිය සිදුකරන පර්යේෂණයකින් අනාවරණය වී තිබේ. නාසය ඔස්සේ භාවිත කළ හැකි විටමින් A අඩංගු ද්‍රාවණයක් යෙදාගනිමින් ඒ සම්බන්ධ පර්යේෂණය සිදුකරන්නේ ඊස්ට් ඇන්ග්ලියා විශ්වවිද්‍යාලය මගිනි.

13


යුරෝපා සංගමයේ ජනතාවට තෙවැනි මාත්‍රාවක්.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:25

මොඩර්නා එන්නත ලබාගෙන මාස 6ක් ගතවූ අයට තුන්වැ...Read More

ආදරය වෙනුවෙන් රාජකීය වරප්‍රසාද අත්හළ මාකෝ .
Wednesday, 27 October 2021 - 11:19

ජපාන අධිරාජයාගේ මිණිපිරිය, මාකෝ කුමරිය ඇයගේ ...Read More

කලාකරුවෙක් වෙනුවෙන් ඉදිවූ ලොව විශාලත ම කෞතු...
Tuesday, 26 October 2021 - 10:56

තනි කලාකරුවෙක් වෙනුවෙන් ඉදිවූ ලොව විශාලතම ක...Read More