එන්නත්කරණය සම්පූර්ණ කළ ප්‍රතිශතය ඉහළ ට

Thursday, 14 October 2021 - 10:56

මෙරට වයස අවුරුදු 20ට වැඩි ජනගහනයෙන් සියයට 85ක් මේ වන විට කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය සම්පූර්ණ කර තිබේ. පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක් වූ පිරිස සමස්ත ජනගහනයෙන් සියයට 57.5ක් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පෙන්වා දෙයි. වයස අවුරුදු 20ට වැඩි ජනගහනයෙන් සියයට 99ක් එක් එන්නත් මාත්‍රාවක් හෝ ලබා ගෙන ඇති අතර සමස්ත ජනගහනය සලකා බැලීමේදී එය සියයට 67.2ක ප්‍රතිශතයක් වේ. මේ අතර ගත වූ දිනයේ ද පුද්ගලයින් 69,902 දෙනෙකු සඳහා කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබාදීම සිදුකර ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පැවසීය

14


අද කාලගුණය.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:35

දිවයින ආසන්නයේ පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ...Read More

භාණ්ඩ හිඟයට බන්දුලගේ විසඳුම .
Wednesday, 27 October 2021 - 11:15

පවතින භාණ්ඩ හිඟයට එකම විසඳුම මෙරට තුළ නිෂ්පා...Read More

ATM යන්ත්‍රයක් කඩා මුදල් කොල්ලකෑමට තැත් කල දෙද...
Wednesday, 27 October 2021 - 11:09

රාජගිරිය නිවාස සංකීර්ණයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව ඉ...Read More