උතුරු කොරියාවෙන් සුපිරි හමුදාවක්

Wednesday, 13 October 2021 - 11:28

අමෙරිකාව වැනි රටවල් උතුරු කොරියාවට එරෙහිව ගෙනයන "සතුරු ප්‍රතිපත්තිවලට" එරෙහිව "පරාජය කළ නොහැකි හමුදාවක්" නිර්මාණය කිරීම තම අරමුණ බව එරට ජනාධිපතිවරයා ආරක්ෂක ප්‍රදර්ශනයකදී පවසයි. ජනාධිපති කිම් ජොන් අන් පවසා ඇත්තේ උතුරු කොරියාව විවිධ අවි ආයුධ නිර්මාණය කරන්නේ යුද්ධයක් ඇරඹීමට නොව ස්වයං ආරක්ෂාව සඳහා බවය.

15


යුරෝපා සංගමයේ ජනතාවට තෙවැනි මාත්‍රාවක්.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:25

මොඩර්නා එන්නත ලබාගෙන මාස 6ක් ගතවූ අයට තුන්වැ...Read More

ආදරය වෙනුවෙන් රාජකීය වරප්‍රසාද අත්හළ මාකෝ .
Wednesday, 27 October 2021 - 11:19

ජපාන අධිරාජයාගේ මිණිපිරිය, මාකෝ කුමරිය ඇයගේ ...Read More

කලාකරුවෙක් වෙනුවෙන් ඉදිවූ ලොව විශාලත ම කෞතු...
Tuesday, 26 October 2021 - 10:56

තනි කලාකරුවෙක් වෙනුවෙන් ඉදිවූ ලොව විශාලතම ක...Read More