තෙවන මාත්‍රාවක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිර්දේශ කරයි

Wednesday, 13 October 2021 - 11:26

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කොවිඩ් -19 ප්‍රතිශක්තීකරණය පිළිබඳ විශේෂඥ කණ්ඩායමේ උපදේශක රැස්වීමේදී තීරණය කර ඇත්තේ සිනොවැක් සහ සයිනොෆාම් එන්නත් ලබාදුන් අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින් සඳහා තෙවන එන්නත් මාත්‍රාවත් ලබාදිය යුතු බවයි. ඒ අනුව අතිරේක මාත්‍රාව ලෙස අදාළ එන්නත් වර්ගයේම තවත් මාත්‍රාවක් ලබාදීම සුදුසු බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දෙති.

10


යුරෝපා සංගමයේ ජනතාවට තෙවැනි මාත්‍රාවක්.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:25

මොඩර්නා එන්නත ලබාගෙන මාස 6ක් ගතවූ අයට තුන්වැ...Read More

ආදරය වෙනුවෙන් රාජකීය වරප්‍රසාද අත්හළ මාකෝ .
Wednesday, 27 October 2021 - 11:19

ජපාන අධිරාජයාගේ මිණිපිරිය, මාකෝ කුමරිය ඇයගේ ...Read More

කලාකරුවෙක් වෙනුවෙන් ඉදිවූ ලොව විශාලත ම කෞතු...
Tuesday, 26 October 2021 - 10:56

තනි කලාකරුවෙක් වෙනුවෙන් ඉදිවූ ලොව විශාලතම ක...Read More