අක්කරෙයි පත්තුව කර්මාන්තශාලාවක ඇති වූ ගින්න.

Wednesday, 13 October 2021 - 11:18

අක්කරෙයි පත්තුව පාලමුන ප්‍රදේශයේ පිහිටි පැරණි ටයර් උපයෝගී කර ගනිමින් තෙල් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරනු ලබන කර්මාන්තශාලාවකයි ඊයේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා  මෙම ගින්නෙන් කිසිවෙකුටවත් හානියක් සිදුව නොමැති අතර, අක්කරෙයි පත්තුව මහනගර සභාවේ ගිනි නිවන ඒකකයේ නිලධාරීන් එක්ව ගින්න මැඩපවත්වා තිබෙනවා.

11


අද කාලගුණය.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:35

දිවයින ආසන්නයේ පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ...Read More

භාණ්ඩ හිඟයට බන්දුලගේ විසඳුම .
Wednesday, 27 October 2021 - 11:15

පවතින භාණ්ඩ හිඟයට එකම විසඳුම මෙරට තුළ නිෂ්පා...Read More

ATM යන්ත්‍රයක් කඩා මුදල් කොල්ලකෑමට තැත් කල දෙද...
Wednesday, 27 October 2021 - 11:09

රාජගිරිය නිවාස සංකීර්ණයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව ඉ...Read More