භූ විද්‍යා හා පතල් කැනීමේ කාර්යාංශය වාර්තාගත අදායමක් ලබයි

Wednesday, 13 October 2021 - 11:12

පසු ගිය වසරවල් වලට සාපේක්ෂව 74% ක වර්ධනයක් ලෙස මෙම වසරේ අගෝස්තු මාසය අවසන් වන විට භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 2028ක අදායමක් උපයා තිබෙනවා. වැලි, කළුගල් , පස් හා බොරළු කැනීම් සහ ප්‍රවාහන බලපත්‍ර ලබා දීම සහ වෙනත් භූ සමීක්ෂණ සේවාවන් මගින් මෙම අදායම් උපාය ඇති බව සඳහන් වේ.

11


අද කාලගුණය.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:35

දිවයින ආසන්නයේ පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ...Read More

භාණ්ඩ හිඟයට බන්දුලගේ විසඳුම .
Wednesday, 27 October 2021 - 11:15

පවතින භාණ්ඩ හිඟයට එකම විසඳුම මෙරට තුළ නිෂ්පා...Read More

ATM යන්ත්‍රයක් කඩා මුදල් කොල්ලකෑමට තැත් කල දෙද...
Wednesday, 27 October 2021 - 11:09

රාජගිරිය නිවාස සංකීර්ණයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව ඉ...Read More