මහ කන්නයේ පොහොර බෙදීම අද සිට

Wednesday, 13 October 2021 - 11:05

 මෙවර මහ කන්නයේ වී ගොවින් සඳහා අවශ්‍ය කාබනික පොහොර බෙදා හැරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් අදින් ආරම්භ කරන බව ක්ර්ශිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂින්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා සමඟ ගොවිජන සේවා නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වරුන්, දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක වරුන් සහ පොහොර නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් පසුගිය දා ඊට අදාල සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇති අතර ඉන් පසුව මෙම තීරණය ගත්  බව සඳහන් වේ. ඒ අනුව අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙන් පොහොර බෙදාහැරීම ආරම්භ කෙරෙන අතර, ඊට සමගාමිව අනෙක් ප්‍රදේශ වලද පොහොර බෙදා හැරීමට මෙම සාකච්ඡාවේදී තීරණය වී තිබෙනවා. අම්පාර, අනුරාධපුරය, පොලොන්නරුව, මොනරාගල, ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව,හම්බන්තොට,කුරුණෑගල, සහ පුත්තලම යන වී වගාව බහුලව සිදු කරන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා වැඩි ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත.

8


අද කාලගුණය.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:35

දිවයින ආසන්නයේ පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ...Read More

භාණ්ඩ හිඟයට බන්දුලගේ විසඳුම .
Wednesday, 27 October 2021 - 11:15

පවතින භාණ්ඩ හිඟයට එකම විසඳුම මෙරට තුළ නිෂ්පා...Read More

ATM යන්ත්‍රයක් කඩා මුදල් කොල්ලකෑමට තැත් කල දෙද...
Wednesday, 27 October 2021 - 11:09

රාජගිරිය නිවාස සංකීර්ණයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව ඉ...Read More