රට යළි විවෘත කිරීමත් සමඟ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර අලුත් කිරීමෙහි සීඝ්‍ර වැඩිවීමක්

Tuesday, 12 October 2021 - 10:47

කොවිඩ් හේතුවෙන් රට වසා දමා තිබූ කාලය තුල ලබා ගත නොහැකිවූ වාහන අදායම් බලපත්‍ර අලුත් කර ගැනීම සඳහා ඉතා වැඩි ජනතාවක් ඒකරාශී වීම හේතුවෙන් දිවයින පුරා සියළු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී බාධා ඇතිවී තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) නිවේදනය කරයි. ICTA ආයතනය, පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තු අධිකාරීන් හා සහයෝගිතාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කර ඇති මෘදුකාංග පද්ධතිය මඟින් මේ වන විට වාර්ෂිකව මිලියන 6.5ක පමණ අදායම් බලපත්‍ර ප්‍රමාණයක් දිවයින පුරා පිහිටි නිකුත් කිරීමේ කවුන්ටර 900කට අධික ස්ථානයන්හිදී සාර්ථකව සිදු කෙරේ.

9


LANKAQR ක්‍රමවේදය ජනගත කෙරේ.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:33

මෙරට පිළිගත් ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමයක් ලෙස කු...Read More

 කොටස් වෙළෙඳපොළේ් ඉතිහාසගත දිනයක්. සියලු කොට...
Tuesday, 26 October 2021 - 11:06

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ පළමු වරට දිනයේ ...Read More

වරාය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සඳහා අවසර ලබා දීමේ ප්‍...
Saturday, 23 October 2021 - 10:03

එක් වරායක එක් විශේෂිත ක්ෂේත්‍රයක එක් බැර කර්...Read More