ඉතිහාසයේ වැඩිම ගෑස් මිල වැඩිවීම

Monday, 11 October 2021 - 10:18

ගෑස් මිලෙහි සිදුකරන ලද ඉහළම මිල වැඩිකිරීම ඉරිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන බව ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම නිවේදනය කර සිටී. මෙහිදී පැවති ‌මිලට වඩා 84%කින් මිල වැඩිවීමක් සිදුව ඇත. ඒ අනුව, කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු. 1,493 සිට රු. 2,750 ක් දක්වා 1,257කින් වැඩිකර තිබේ. කිලෝග්‍රෑම් 2.5ක් වු ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු. 289 සිට රුපියල් 520ක් දක්වා රුපියල් 231කින්ද වැඩි කිරීමට ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම තීරණය කර තිබේ.

11


LANKAQR ක්‍රමවේදය ජනගත කෙරේ.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:33

මෙරට පිළිගත් ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමයක් ලෙස කු...Read More

 කොටස් වෙළෙඳපොළේ් ඉතිහාසගත දිනයක්. සියලු කොට...
Tuesday, 26 October 2021 - 11:06

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ පළමු වරට දිනයේ ...Read More

වරාය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සඳහා අවසර ලබා දීමේ ප්‍...
Saturday, 23 October 2021 - 10:03

එක් වරායක එක් විශේෂිත ක්ෂේත්‍රයක එක් බැර කර්...Read More