හදවත් රෝගීන් කඩිනමින් එන්නත්කරණයට යොමු වීම අවශ්‍යයි.

Saturday, 18 September 2021 - 10:33

මෙරට සමස්ත කොරෝනා අසදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව ඊයේ ලක්ෂ පහේ සිමාව පසු කර තිබෙනවා. ඒ කොරෝන ආසාදිතයන් 2078 දෙනෙකු ඊයේ හඳුනාගැනීමත් සමඟයි. මෙරටින් හඳුනාගත් නව ආසාදිතයන් 2078ත් සමඟ මෙරට සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව දැක්වුණේ, 500,772ක් ලෙසිනි. 
හදවත්රෝගීන් කඩිනමින් පුර්ණ එන්නත්කරණයට යොමුවීම අවශ්‍ය බව මිගමුව මුලික රෝහලේ හදවත් රෝග පිලිබඳ විශේෂඥය වෛද්‍ය දිස්නා අමරතුංග මහත්මිය ප්‍රකාශ කරා. 
13


අද කාලගුණය.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:35

දිවයින ආසන්නයේ පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ...Read More

භාණ්ඩ හිඟයට බන්දුලගේ විසඳුම .
Wednesday, 27 October 2021 - 11:15

පවතින භාණ්ඩ හිඟයට එකම විසඳුම මෙරට තුළ නිෂ්පා...Read More

ATM යන්ත්‍රයක් කඩා මුදල් කොල්ලකෑමට තැත් කල දෙද...
Wednesday, 27 October 2021 - 11:09

රාජගිරිය නිවාස සංකීර්ණයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව ඉ...Read More