කුඩා ව්‍යාපාරවලට සහාය දීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඩොලර් මිලියන 40 ක්

Friday, 17 September 2021 - 11:04

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට සහය දීම පිණිස සහ කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන් වෙත සහාය ලබාදීම පිණිස ඊයේ  (16) දින එක්සත් ජනපදය මූල්‍යකරණ කටයුත් සඳහා ඩොලර් මිලියන 40 ක් SDB බැංකුව වෙත ලබාදෙන ලදී. මෙම ණය මුදල්, ජාත්‍යන්තර ආයෝජන සංවර්ධන සහ සර්වග්‍රාහී ආර්ථික වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපදයේ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාවෙන් (DFC) අරමුදල් ලෙස SDB බැංකුව, DFCC බැංකුව සහ NDB බැංකුව ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකික බැංකු වෙත ලබාදෙන ඩොලර් මිලියන 265ක මුදලින් කොටසක් වේ.

17


LANKAQR ක්‍රමවේදය ජනගත කෙරේ.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:33

මෙරට පිළිගත් ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමයක් ලෙස කු...Read More

 කොටස් වෙළෙඳපොළේ් ඉතිහාසගත දිනයක්. සියලු කොට...
Tuesday, 26 October 2021 - 11:06

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ පළමු වරට දිනයේ ...Read More

වරාය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සඳහා අවසර ලබා දීමේ ප්‍...
Saturday, 23 October 2021 - 10:03

එක් වරායක එක් විශේෂිත ක්ෂේත්‍රයක එක් බැර කර්...Read More