කොවිඩ් එන්නත් ලබා නොගත් ප්‍රංශ සෞඛ්‍ය සේවකයින්ගේ වැඩ තහනම්

Friday, 17 September 2021 - 11:02

ප්‍රංශයේ මිලියන 2.7ක් වු සියලු සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය අනිවාර්යය කරමින් එරට රජය නව නීතියක් හඳුන්වා දී තිබුණි. ඒ අනුව සැප්තැම්බර් මස 15 වන දිනට පෙර සියලු සෞඛ්‍ය සේවකයින් කොවිඩ් මර්දන එක් එන්නත් මාත්‍රාවක් හෝ ලබාගත යුතු අතර එසේ නොමැති සියලු පුද්ගලයින් සිය රැකියාවෙන් ඉවත්විය යුතු බව ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය. එහිදී කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබානොගත් සෞඛ්‍ය සේවකයින් 3,000කට අධික පිරිසක් වැඩතහනමට ලක්කිරීමට ප්‍රංශ රජය තීරණය කර තිබේ.

19


යුරෝපා සංගමයේ ජනතාවට තෙවැනි මාත්‍රාවක්.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:25

මොඩර්නා එන්නත ලබාගෙන මාස 6ක් ගතවූ අයට තුන්වැ...Read More

ආදරය වෙනුවෙන් රාජකීය වරප්‍රසාද අත්හළ මාකෝ .
Wednesday, 27 October 2021 - 11:19

ජපාන අධිරාජයාගේ මිණිපිරිය, මාකෝ කුමරිය ඇයගේ ...Read More

කලාකරුවෙක් වෙනුවෙන් ඉදිවූ ලොව විශාලත ම කෞතු...
Tuesday, 26 October 2021 - 10:56

තනි කලාකරුවෙක් වෙනුවෙන් ඉදිවූ ලොව විශාලතම ක...Read More