තේ, පොල්, රබර් සඳහා කාබනික පොහොර ආනයනයට අවසර

Friday, 17 September 2021 - 10:50

තේ,පොල්,රබර් ඇතුළු අනෙකුත් භෝග සඳහා ද කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීමට රජයේ පොහොර සමාගම් දෙකකට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. මෙතෙක් වී වගාව සඳහා පමණක් කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීමටයි රජය අවසර ලබා දී තිබුනේ. කෙසේ වෙතත් පවතින අවශ්‍යතා මත අනෙකුත් භෝග සඳහා ද කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීමට පොහොර සමාගම් දෙකකට අවසර ලබා දුන් බව කෘෂිකාර්මික අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ප්‍රකාශ කලාය. 
15


අද කාලගුණය.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:35

දිවයින ආසන්නයේ පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ...Read More

භාණ්ඩ හිඟයට බන්දුලගේ විසඳුම .
Wednesday, 27 October 2021 - 11:15

පවතින භාණ්ඩ හිඟයට එකම විසඳුම මෙරට තුළ නිෂ්පා...Read More

ATM යන්ත්‍රයක් කඩා මුදල් කොල්ලකෑමට තැත් කල දෙද...
Wednesday, 27 October 2021 - 11:09

රාජගිරිය නිවාස සංකීර්ණයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව ඉ...Read More