නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය උල්ලංඝනය කල 816ක් අත්අඩංගුවට

Friday, 17 September 2021 - 10:35

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය උල්ලංඝනය කල පුද්ගලයන් 816ක් දෙනෙකු අද උදැසන අවසන් වූ පැය 24 කාලසීමාව තුල අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ දක්වා කාලය තුල අත්අඩංගුවට ගත මුළු පිරිස 73,894ක් බවයි පොලිසිය සඳහන් කරේ. 
14


අද කාලගුණය.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:35

දිවයින ආසන්නයේ පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ...Read More

භාණ්ඩ හිඟයට බන්දුලගේ විසඳුම .
Wednesday, 27 October 2021 - 11:15

පවතින භාණ්ඩ හිඟයට එකම විසඳුම මෙරට තුළ නිෂ්පා...Read More

ATM යන්ත්‍රයක් කඩා මුදල් කොල්ලකෑමට තැත් කල දෙද...
Wednesday, 27 October 2021 - 11:09

රාජගිරිය නිවාස සංකීර්ණයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව ඉ...Read More