තලෙබාන්වරුන්ගේ ආත්මාරක්ෂක සටන් කලා සංදර්ශනය

Thursday, 16 September 2021 - 10:42

තලෙබාන් පාලනය යටතේ කාබුල් නුවරදී  පළමු වරට ආත්මාරක්ෂක සටන් කලා සංදර්ශනයක් පවත්වා තිබේ. මෙම සංදර්ශනය ජාත්‍යන්තරයේ වැඩි අවධානයක් දිනාගෙන ඇත්තේ 1996 - 2011 අතර තලෙබාන් පාලන සමයේ ක්‍රීඩා උත්සව රැසක් තහනම් කර තිබු නිසාවෙනි.

 

20


යුරෝපා සංගමයේ ජනතාවට තෙවැනි මාත්‍රාවක්.
Wednesday, 27 October 2021 - 11:25

මොඩර්නා එන්නත ලබාගෙන මාස 6ක් ගතවූ අයට තුන්වැ...Read More

ආදරය වෙනුවෙන් රාජකීය වරප්‍රසාද අත්හළ මාකෝ .
Wednesday, 27 October 2021 - 11:19

ජපාන අධිරාජයාගේ මිණිපිරිය, මාකෝ කුමරිය ඇයගේ ...Read More

කලාකරුවෙක් වෙනුවෙන් ඉදිවූ ලොව විශාලත ම කෞතු...
Tuesday, 26 October 2021 - 10:56

තනි කලාකරුවෙක් වෙනුවෙන් ඉදිවූ ලොව විශාලතම ක...Read More