බ්‍රසීල ජනපතිට ඉදිරියේ දී ශල්‍යකර්මයක්

Friday, 16 July 2021 - 11:02

බ්‍රසීල ජනාධිපති ජෙයර් බොල්සොනාරෝ රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් රෝහල්ගත කර තිබෙනවා. දින 10ක් පුරා පැවති ඉක්කා වැටීමේ තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ඔහු රෝහල්ගත කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඊයේ දිනයේ ඔහු බ්‍රසීලියාහි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් වෙත ඇතුළත් කර, පසුව වෙනත් රෝහලකට මාරුකර යවා තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා හට ඉදිරියේ දී ශල්‍යකර්මයක් සිදුකිරීමට ද ඉඩකඩ පවතින බව විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් වාර්තා කරනවා බ්‍රසීල ජනාධිපති ජෙයර් බොල්සොනාරෝ රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් රෝහල්ගත කර තිබෙනවා. දින 10ක් පුරා පැවති ඉක්කා වැටීමේ තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ඔහු රෝහල්ගත කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඊයේ දිනයේ ඔහු බ්‍රසීලියාහි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් වෙත ඇතුළත් කර, පසුව වෙනත් රෝහලකට මාරුකර යවා තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා හට ඉදිරියේ දී ශල්‍යකර්මයක් සිදුකිරීමට ද ඉඩකඩ පවතින බව විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් වාර්තා කරනවා.

64


ඇල්ජීරියාවේ හිටපු ජනාධිපති බොටෙෆ්ලිකා අභාව...
Saturday, 18 September 2021 - 11:41

ඇල්ජීරියාවේ හිටපු ජනාධිපති අබ්දෙලාසිස් බොට...Read More

කොවිඩ් එන්නත් ලබා නොගත් ප්‍රංශ සෞඛ්‍ය සේවකය...
Friday, 17 September 2021 - 11:02

ප්‍රංශයේ මිලියන 2.7ක් වු සියලු සෞඛ්‍ය සේවකයින...Read More

අභ්‍යවකාශයට සංචාරයක්.....
Friday, 17 September 2021 - 11:01

පුහුණු ගගනගාමීන් නොමැතිව සංචාරකයින් පමණක් ...Read More