ගෑස් සිලින්ඩර්වල බර කිරයි | වෙළඳසැල් කිහිපයකට නඩු

Wednesday, 02 June 2021 - 21:56

වෙළෙඳපොලේ විකිණීමට තබා ඇති ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරවල සඳහන් කර ඇති බරට සරිලන ලෙස ගෑස් නොමැති බවට ලැබුණු පැමිණිලි අනුව පාරිභෝගික අධිකාරිය සහ කිරුම් මිනුම් දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව කොළඹ ගෑස් අලෙවිහල් පරීක්ෂාවකට ලක් කර සිටියා. කිරුලපන, වැල්ලවත්ත, සහ නාරාහේන්පිට ආදී ප්‍රදේශවල ගෑස් වෙළඳසැල් පරීක්ෂාවට ලක්කළ අතර ඒ අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ක් දක්වා ඇති සිලින්ඩරවල ග්‍රෑම් 150 ක පමණ අඩුවක් දක්නට ලැබී තිබෙනවා. ඒ අනුව එම වෙළෙඳසැල්වලට එරෙහිව නඩු පැවරීමට පාරිභෝගික අධිකාරිය කටයුතු කරනු  ලැබුවා. මීට අමතරව කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ක් තිබූ ගෑස් සිලින්ඩරය “ප්‍රිමියම්” ලෙස හඳුන්වා ලීටර් 18ක් සඳහන් කොට තිබෙන ගෑස් ටැංකිවල බර කිරීම් ද සිදු කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව ලීටර් 18ක් අඩංගුව තිබෙන ගෑස් සිලින්ඩරයක බර වූයේ කිලෝ ග්‍රෑම් 9.7කි. කිලෝ ග්‍රෑම් තුනකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බර අඩුකර ඇති මෙම ගෑස් ටැංකියක මිල අඩුකර ඇත්තේ රුපියල් සීයක් පමණි.


52


ස්මාර්ට් කැබ් රථ ආනයනයේදී රේගුව විසින් අඩු බ...
Saturday, 24 July 2021 - 14:06

ඩබල් කැබ් මාදිලි‍යේ වාහන ස්වරූපයට සමාන අයුර...Read More

කලාපීය සහයෝගීතා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා බහරේනය ...
Wednesday, 21 July 2021 - 10:32

මැද පෙරදිග සමඟ ආර්ථික සබඳතා වැඩි දියුණු කිරී...Read More

රජයෙන් ක්‍රියාත්මක වන නිවාස ව්‍යාපෘතිවල ප්...
Wednesday, 12 May 2021 - 23:31

අඩු අදායම්ලාභින් සහ මධ්‍යම පාන්තිකයින් වැඩ...Read More