මෙරට ප්‍රධාන නගර ආවරණය වන පරිදි මෙගා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 25ක් දියත් කිරීමට තීරණයක්

Wednesday, 28 April 2021 - 12:00

මෙරට ප්‍රධාන නගර වන කොළඹ, මහනුවර, ගාල්ල, ත්‍රිකුණාමලය, කුරුණෑගල සහ රත්නපුර යන නගරවල මෙගා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 25 ක් දියත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.
මේ සඳහා පෞද්ගලික ඉඩම් අක්කර ගණනින් අත්පත් කර ගෙන ඇත. මෙම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමෙන් පීඩාවට පත්වන දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාවට සුදුසු වන්දිය ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත. මේ සඳහා වන පනත් දැනටමත් හඳුන්වා දී ඇති අතර අවශ්‍ය නීති සංශෝධනය කිරීමට නියමිත බව නිවේදනය කර ඇත.
මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලදී මෙට්‍රෝ කොළඹ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සහ කුරුණෑගල සිට දඹුල්ල හරහා හබරාන දක්වා දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය කේන්ද්‍රගත වේ. මේ හැර ලෝක බැංකුවේ මූල්‍ය ආධාර ඇතිව මහනුවර සහ ගාල්ලෙහි මූලෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ප්‍රංශ සංවර්ධන අරමුදලේ සහාය ඇතිව අනුරාධපුර නගරය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට නියමිතය. ත්‍රිකුණාමලය,දඹුල්ල, කුරුණගල සහ රත්නපුර නගරය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සහාය ඇතිව නවීන වර්ධනයන් සිදු කිරීමට නියමිත බව අනාවරණය වී තිබේ.
144


ස්මාර්ට් කැබ් රථ ආනයනයේදී රේගුව විසින් අඩු බ...
Saturday, 24 July 2021 - 14:06

ඩබල් කැබ් මාදිලි‍යේ වාහන ස්වරූපයට සමාන අයුර...Read More

කලාපීය සහයෝගීතා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා බහරේනය ...
Wednesday, 21 July 2021 - 10:32

මැද පෙරදිග සමඟ ආර්ථික සබඳතා වැඩි දියුණු කිරී...Read More

ගෑස් සිලින්ඩර්වල බර කිරයි | වෙළඳසැල් කිහිපයක...
Wednesday, 02 June 2021 - 21:56

වෙළෙඳපොලේ විකිණීමට තබා ඇති ගෘහස්ථ ගෑස් සිලි...Read More