මෙරට ප්‍රධාන නගර ආවරණය වන පරිදි මෙගා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 25ක් දියත් කිරීමට තීරණයක්

Wednesday, 28 April 2021 - 12:00

මෙරට ප්‍රධාන නගර වන කොළඹ, මහනුවර, ගාල්ල, ත්‍රිකුණාමලය, කුරුණෑගල සහ රත්නපුර යන නගරවල මෙගා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 25 ක් දියත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.
මේ සඳහා පෞද්ගලික ඉඩම් අක්කර ගණනින් අත්පත් කර ගෙන ඇත. මෙම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමෙන් පීඩාවට පත්වන දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාවට සුදුසු වන්දිය ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත. මේ සඳහා වන පනත් දැනටමත් හඳුන්වා දී ඇති අතර අවශ්‍ය නීති සංශෝධනය කිරීමට නියමිත බව නිවේදනය කර ඇත.
මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලදී මෙට්‍රෝ කොළඹ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සහ කුරුණෑගල සිට දඹුල්ල හරහා හබරාන දක්වා දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය කේන්ද්‍රගත වේ. මේ හැර ලෝක බැංකුවේ මූල්‍ය ආධාර ඇතිව මහනුවර සහ ගාල්ලෙහි මූලෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ප්‍රංශ සංවර්ධන අරමුදලේ සහාය ඇතිව අනුරාධපුර නගරය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට නියමිතය. ත්‍රිකුණාමලය,දඹුල්ල, කුරුණගල සහ රත්නපුර නගරය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සහාය ඇතිව නවීන වර්ධනයන් සිදු කිරීමට නියමිත බව අනාවරණය වී තිබේ.
100


ගෑස් සිලින්ඩර්වල බර කිරයි | වෙළඳසැල් කිහිපයක...
Wednesday, 02 June 2021 - 21:56

වෙළෙඳපොලේ විකිණීමට තබා ඇති ගෘහස්ථ ගෑස් සිලි...Read More

රජයෙන් ක්‍රියාත්මක වන නිවාස ව්‍යාපෘතිවල ප්...
Wednesday, 12 May 2021 - 23:31

අඩු අදායම්ලාභින් සහ මධ්‍යම පාන්තිකයින් වැඩ...Read More

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර ආහාර අංශයේ ද්විපාර්...
Monday, 03 May 2021 - 10:39

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමාන රාජ්‍යය අතර ආහාර අංශයේ ද...Read More