බන්ධනාගාරවලට CCTV පද්ධතියක්

Thursday, 22 April 2021 - 10:50

බන්ධනාගාර පරිශ්‍ර තුළ හා ඉන් පිටත සිදුවන අක්‍රමිකතා පිළිබඳ විමසිලිමත්වීම සඳහා CCTV ආරක්ෂක කැමරා පද්ධති සවිකිරීමට සැලසුම්කර තිබෙනවා. ඊයේ සිට එම කැමරා පද්ධති සවිකිරීම් කටයුතු ආරම්භකර ඇති බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර සිටිනවා. වැලිකඩ, කොළඹ රිමාන්ඩ්, මැගසින්, වැලිකඩ කාන්තා අංශය, බන්ධනාගාර රෝහල යන පරිශ්‍රයන් ආවරණය වන පරිදි එම කැමරා සවිකිරීමට සැලසුම්කර තිබෙනවා. ඊට අමතරව කළුතර, මහර හා මීගමුව බන්ධනාගාරවලද ආරක්ෂක කැමරා පද්ධති යුද හමුදා සම්පත් දායකත්වය මගින් සවිකිරීමට නියමිතයි. එහි මුල් අදියර කළුතර බන්ධනාගාරයෙන් ආරම්භ කළ බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසා සිටිනවා.

11


තවත් දිස්ත්‍රික්ක දෙකක ප්‍රදේශ දෙකක් හුදකල...
Thursday, 06 May 2021 - 09:42

දිස්ත්‍රික්ක දෙකකට අයත් ප්‍රදේශ දෙකක් මේ මො...Read More

අදත් ප්‍රදේශ කිහිපයකට සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍...
Thursday, 06 May 2021 - 09:40

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අද (06) දිනයේ සවස් කාලය...Read More

දඹුල්ල ආර්ථිකයේ වෙළෙඳසැල් 5 ක් යළි වසා දැමෙයි.
Wednesday, 05 May 2021 - 11:48

දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය දැඩි සෞඛ...Read More