ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි මාසික දීමනාව වැඩි කෙරේ

Tuesday, 06 April 2021 - 10:30

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි මාසික දීමනාව රුපියල් 2000 සිට රුපියල් 2500 දක්වා වැඩි කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ පවසනවා. ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇය මේ බව සඳහන් කළා.
අමාත්‍යවරිය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ, මේ වන විට 41,6677දෙනෙක් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි දීමනාව ලබාගන්නා බවත්, ඉන් 23,8640 ක් සඳහා දීමනාව 2500 දක්වා වැඩිකිරීමට දැනටමත් අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකර ඇති අතර ඉතිරි පිරිස සඳහාද ඉක්මනින් රුපියල් 500 වැඩිකිරීමට කටයුතු කරන බවයි. එමෙන්ම විදේශ වන්දනා ගමන් සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට අඩු පොළියට ණය ලබාදීමට බැංකු කිහිපයක් සමග සාකච්ඡාකර ඇති බවද ඇය මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා.

14


විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කිරීමට ලබාදී තිබ...
Wednesday, 07 April 2021 - 10:19

2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටතේ විශේෂ තැන්ප...Read More

බලපත්‍ර අවලංගු කළ මූල්‍ය සමාගම්වල තැන්පත්ක...
Tuesday, 06 April 2021 - 10:31

බලපත්‍ර අවලංගු කළ,අත්හිටවූ මූල්‍ය සමාගම්වල ...Read More

පිටිකළ අලිගැට පේර සහ පිටිකළ වට්ටක්කා අපනයනය ...
Tuesday, 06 April 2021 - 10:28

පිටිකළ අලිගැට පේර සහ පිටිකළ වට්ටක්කා වැනි ශ්...Read More