ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ඩොලරයට සාපේක්ෂ රුපියලේ අගය 201.77ක් දක්වා පහත වැටීමක්

Wednesday, 31 March 2021 - 12:00

ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඊයේ  එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව තවදුරටත් පහත වැටී තිබෙනවා. ඒ අනුව එක් එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 201.77 ක් වනවා. ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල 201.77 ක් වී තිබෙන්නේ දේශීය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවටය. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද විනිමය අනුපාත වගුවේ මේ බව සඳහන් වේ.

25


ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර ආහාර අංශයේ ද්විපාර්...
Monday, 03 May 2021 - 10:39

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමාන රාජ්‍යය අතර ආහාර අංශයේ ද...Read More

මෙරට ප්‍රධාන නගර ආවරණය වන පරිදි මෙගා සංවර්ධන...
Wednesday, 28 April 2021 - 12:00

මෙරට ප්‍රධාන නගර වන කොළඹ, මහනුවර, ගාල්ල, ත්‍රි...Read More

විදේශ මුදල් ණයට ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමට බ...
Tuesday, 20 April 2021 - 12:19

බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සඳහා අදාළ ඉල්ලීම ස...Read More