ගුවන්තොටුපල තීරු බදු රහිත සාප්පු සංකීර්ණය යළිත් විවෘත කෙරේ

Monday, 29 March 2021 - 09:33

ගුවන්තොටුපල තීරු බදු රහිත සාප්පු සංකීර්ණය යළිත් විවෘත කර ඇති බව ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා අධිකාරිය සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව විදේශයන්හි සිට මෙරටට පැමිණෙන්නන් නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට අදාළ කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා අධිකාරියේ වෙබ් අඩවිය හරහා ලියාපදිංචි වීමෙන් ගුවන්තොටුපල තීරු බදු රහිත සාප්පු සංකීර්ණයේ සියලු සේවාවන් ලබාගත හැකියාව පවතිනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා 011 22263017 දුරකථන අංකය හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

33


ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර ආහාර අංශයේ ද්විපාර්...
Monday, 03 May 2021 - 10:39

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමාන රාජ්‍යය අතර ආහාර අංශයේ ද...Read More

මෙරට ප්‍රධාන නගර ආවරණය වන පරිදි මෙගා සංවර්ධන...
Wednesday, 28 April 2021 - 12:00

මෙරට ප්‍රධාන නගර වන කොළඹ, මහනුවර, ගාල්ල, ත්‍රි...Read More

විදේශ මුදල් ණයට ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමට බ...
Tuesday, 20 April 2021 - 12:19

බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සඳහා අදාළ ඉල්ලීම ස...Read More