කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට

Tuesday, 09 March 2021 - 10:58

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක අද දිනයේ කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ ගියා. ඒ අනුව සමස්ත මිල දර්ශකය ඒකක 264කින් පමණ ඉහළ ගොස් 7318ක් ලෙස සටහන් වුණා. ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද ඒකක 131කින් ඉහළ ගිය අතර දිනය අවසන දී 2922.86ක් ලෙසයි සටහන් වුයේ. එමෙන්ම සමස්ත මිල දර්ශකය අද දිනයේ සියයට 3.74කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එස් ඇන්ඩ් පී. ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය 4.7කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. කොටස් වෙළදපොලේ අද දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 2.7 කට අධිකයි.


48


ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර ආහාර අංශයේ ද්විපාර්...
Monday, 03 May 2021 - 10:39

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමාන රාජ්‍යය අතර ආහාර අංශයේ ද...Read More

මෙරට ප්‍රධාන නගර ආවරණය වන පරිදි මෙගා සංවර්ධන...
Wednesday, 28 April 2021 - 12:00

මෙරට ප්‍රධාන නගර වන කොළඹ, මහනුවර, ගාල්ල, ත්‍රි...Read More

විදේශ මුදල් ණයට ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමට බ...
Tuesday, 20 April 2021 - 12:19

බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සඳහා අදාළ ඉල්ලීම ස...Read More