අද දවසේ කාලගුණ අනාවැකිය.

Wednesday, 27 January 2021 - 09:32

සබරගමුව පළාතේත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.
නැගනහිර සහ ඌව පළාත් වල වැසි ස්වල්පයක් ඇති විය හැක.
දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතිනු ඇත.
බස්නාහිර, මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත්වල උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැක.

35


සේවය අවසන් කිරීමේදී සේවකයෙකුට ලබාදිය යුතු උ...
Monday, 01 March 2021 - 13:59

පෞද්ගලික අංශයේ සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල (සංස්ථා...Read More

මාතලේ බස්රථ වර්ජනයක්.
Monday, 01 March 2021 - 13:58

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් මාතලේ අඹගහ...Read More

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයීය සිසුන් නල්ලූර් ප්‍ර...
Monday, 01 March 2021 - 13:51

ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වී අපරාධ අධිකරණයක් ස්ථා...Read More