නැවත පැමිණීමට බලාපොරොත්තුවෙන් විදෙස් රටවල සිටින අයට නිවේදනයක්

Wednesday, 13 January 2021 - 10:39

මෙරටට පැමිණීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් විදෙස් රටවල සිටින පුද්ගලයන් මෙරට විදේශ අමාත්‍යංශයෙන් හෝ ඒ ඒ රටවල ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයෙන් අනුමැතිය ලබාගත යුතු පව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පවසනවා. මෙය විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙන්ම මෙරට සංචාරය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන විදේශිකයන්ටද අදාල වන බවයි එම අධිකාරිය පවසන්නේ.
එසේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඒ බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය හරහා ඒ ඒ ගුවන් සමාගම් දැනුවත් කරන අතර ගුවන් ටිකට්පත් නිකුත් කිරීම සිදු වන්නේ ඒ අනුවයි.
මීට අදාල සියලු තොරතුරු caaslpax@caa.lk යන විද්‍යුත් ලිපියනය හරහා ලබාගත හැකි බවද සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය දැනුම් දෙනවා.


16


ශ්‍රී ලංකාවේ Facebook පරිශීලකයින්ට නව විශේෂාංගයක...
Wednesday, 27 January 2021 - 10:13

Facebook හි විශේෂ රුධිර පරිත්‍යාග විශේෂාංගයක් ලබ...Read More

වාහන ගෙන්වීම නැවැත්වීමෙන් බිලියන 80 ක පාඩුවක්.
Wednesday, 27 January 2021 - 10:05

මෝටර් රථ ආනයනය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දැමීම හේත...Read More

බ්‍රිතාන්‍යයේ කොවිඩ් මරණ ලක්ෂය ඉක්මවයි - දින...
Wednesday, 27 January 2021 - 09:40

බ්‍රිතාන්‍යයේ කොවිඩ් ආසාදනයෙන් මරණයට පත්වූ...Read More