ඇල්ජීරියාවේ හිටපු ජනාධිපති බොටෙෆ්ලිකා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි
ඇල්ජීරියාවේ හිටපු ජනාධිපති බොටෙෆ්ලිකා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි
Saturday, 18 September 2021 - 11:41

ඇල්ජීරියාවේ හිටපු ජනාධිපති බොටෙෆ්ලිකා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි... Read More..

 මුණුබුරාගේ පිහි පහරෙන් මිත්තනිය මරු වැළඳ ගනී.
Saturday, 18 September 2021 - 10:51

මුණුබුරාගේ පිහි පහරෙන් මිත්තනිය මරු වැළඳ ගනී. ... Read More..

හදවත් රෝගීන් කඩිනමින් එන්නත්කරණයට යොමු වීම අවශ්‍යයි.
Saturday, 18 September 2021 - 10:33

හදවත් රෝගීන් කඩිනමින් එන්නත්කරණයට යොමු වීම අවශ්‍යයි. ... Read More..

කොවිඩ් මර්දන එන්නත අනාගහනයෙන් 50% දී අවසන්
Saturday, 18 September 2021 - 09:38

කොවිඩ් මර්දන එන්නත අනාගහනයෙන් 50% දී අවසන් ... Read More..

සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 04ක්
Saturday, 18 September 2021 - 09:27

සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 04ක්... Read More..Friday, 17 September 2021 - 11:06

1   |   2   |   3     »
Sports News
Entertainment News
Business News